New Miami Stadium

347 Don Shula Drive
Miami Gardens, FL 33056